);

Please wait...

Termovizní měření

Ostatní činnosti/Termovizní měření

Termovizní měření, termo audit nebo-li termo diagnostika budov je naším doplňkovým oborem, který doplňuje paletu služeb pro naše zákazníky. Specializujeme se na vlhkost staveb. Jsme schopni poradit adekvátní řešení problému. Také kontrolujeme kvalitu provádění prací na zateplovacích systémech, kde termosnímky a pečlivě zpracovaná zpráva poslouží jako argument k nesprávnému provedení díla a tím i případné reklamaci.

Termokamerou lze velice dobře odhalovat nejen úniky staveb, ale také různé poškození instalací topení a vody. Vše lze diagnostikovat nedestruktivním způsobem. Není potřeba kopání k vyhledání úniku.

Po termografickém měření zákazník obdrží závěrečnou zprávu – protokol o termografickém měření dle ČSN EN 13 187. Pro ještě lepší přehlednost je protokol doplněn o termosnímky + snímky skutečné situace + vkládané termosnímky s popisy vybraných náhledů.

S čím nás můžete oslovit?

– Termosnímky budov, před a po zateplení (tepelné mosty)

– Vyhledání tras potrubí v podlahách, stěnách, stropech

– Lokalizování závad podlahového vytápění (účinost, poškození, špatná pokládka)

– Kontrolu komínových tras (poškození izolace nebo vnějšího pláště komína )

– Speciální snímkování k nalezení škůdců v izolacích (kuny, lasičky, atd)

– Kontrolu zateplení budov po realizaci díla (snímky je možné použít k reklamaci)

– Zjištění úniků přes těsnění (dveře a okna)

– Vyhledání původu vlhkosti v budovách a její změření (existuje 12 druhů)

– Kontrola elektroinstalací a rozvodných skříní

Podmínky pro měření

Termografické měření je ideální provádět při teplotním rozdílu vnitřní a venkovní teploty minimálně 15°C. V praxi to znamená, že venkovní teplota musí být méně než 10°C, v ideálním případě 5°C a méně.

Dále nelze termografické měření provádět při přímém slunečním záření a cca. 2 hod. po jeho skončení, za silného větru více jak 10 m/s a za deště. Měřit lze za určitých korekcí ve dnech kdy není přímé sluneční záření a v noci.

Fotovoltaické panely se naopak měří při slunečném svitu při výkonu od 800 W/m2 a více, tím se zjistí poškozená místa s výrazně vyšší teplotou.

Jaké jsou ceny?

 Nenabízíme konkrétní balíčky služeb, jako konkurence. Víme, že nechcete platit předražené ceny za služby, které ani nevyužijete. Máme pro Vás individuální ceny měření, které začínají již od 1200,-KčVšechny ceny jsou smluvního charakteru.

Vyžádejte si cenovou nabídku.

Formulář nabídka

Co používáme k měření?

 

Termokamera Flir E8

  • Termokamera: 33 Hz
  • Rozsah měření teploty: -40 to +250 °C
  • Bolometer: Matrix 320 x 240 px s MSX® až 640 x 480  
  • Termální citlivost: 0,08 celsia
  • Vestavěná digitální kamera a fotoaparát
  • Funkce obraz v obraze (PiP)
  • Středící body měření
  • Záznamy min./max. hodnot 

 

Vlhkoměr Testo 606 – 2

Testo 606-2 měří teplotu a vlhkost vzduchu + umožňuje výpočet rosného bodu a výpočet teploty mokrého teploměru. Slouží také pro přesné měření vlhkosti dřeva, cementového potěru, betonu, sádry, anhydritových potěrů, cementových malt, vápenných malt, cihel. Přesnost +/- 2,5 %rv je potvrzena kalibračním protokolem. 

 

Termo-anemometr s držákem do potrubí Testo 405

– Výpočet objemového průtoku do 99 990 m3/hod.

– Výsuvný teleskop až 300 mm

– Ideálně vhodný pro měření v potrubí a blízko zdí

 

Rothenberger ROSCOPE® 1000

 

– Inspekční barevná TV-kamera

– k nahlédnutí do nepřístupných míst (izolace, sokly, zdi)

– možnost záznamu

 

Měřič intenzity slunečního záření CEM DT-1307


– Měření intenzity ozáření sluncem

– Ideální ke kontrole účinnosti PV zařízení

– Umožňuje rychlou kontrolu účinnosti fotovoltaického nebo solárního zařízení

Znalosti a certifikace

ČSN EN 13187 (Tepelné chování budov) – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov.

Směrnice VATh – termografie ve stavebnictví

EN 54190 – Nedestruktivní kontrola – termografická kontrola

ČSN ISO 18434-1 (011465) Monitorování stavu a diagnostika strojů – Termografie