);

Please wait...

Jádrové vrtání a řezání betonu

S diamantovým jádrovým vrtáním se vytváří otvory do stěn, podlah a stropů z kamene, cihel nebo betonu i silně armovaného – s maximální přesností, bez prachu a bez vibrací. Mnohem rychleji, než kdyby se otvor sekal bouracím kladivem. Hlavně s finanční úsporou (není potřeba platit dělníky kteří budou manuálně bourat několik dnů s nejistým výsledkem).

K naší práci využíváme profesionální stroje na jádrové vrtání od výrobců CARDI a Eibenstock.

U jádrového vrtání se snažíme o maximální flexibilitu.

Jsme schopni vrtat v úzkých prostorách šachet a jímek (minimum 1,2 m).

Pro výšky máme lešení pro vrtání až do 8 metrů.

Pomocí hydraulické plošiny můžeme pracovat i v různých nepřístupných místech až do výšky 15 metrů.

V naší výbavě nechybí ani prodloužení v maximální délce až 300 cm, disponujeme i trhačem jader.

Jsme schopni vrtání základů a kleneb v historických budovách, kde je potřeba enormní délka vrtu a je kladen důraz na minimum vibrací, kvůli možnému poškození statiky objektu.

K práci používáme 8 rozměrů korunek od firmy KERN Diamant, po dohodě zajistíme i jiný rozměr.

Rozměry korunek v mm jsou 62–102–132–152–172–202–250–300. Každá korunka má délku 450 mm. 

Není problém vrtat pod úhlem až do 45°, při naklonění soupravy i více.

Pro aplikace, kde je potřeba čistého vrtání, je možnost odsávání kalů a prachu.