);

Please wait...

Dotace 2019-23

Využijte dotačních titulů Nová zelená úsporám nebo Kotlíkové dotace. Výše dotace až 127 500,- Kč na instalaci tepelného čerpadla.

Nová zelená úsporám

Prosím kontaktujte nás. Nasměrujeme Váš přímo na specialisty, kteří připravují dotace od A až po Z.

Kotlíková dotace

Připravíme ji z 95% za Vás. Vše se řeší za naší asistence u Vás doma, nedáváte nám citlivé údaje. Vyřízení žádostí do 10min. Fotografie a podklady připravíme a dovezeme. Jednáme tak, aby byla dotace 100% úspěšná.

Co potřebujete ke kotlíkové dotaci při žádání a jak postupovat?

– vyplnit online formulář (poté vytisknout a podepsat)

– připravit přílohy (ověření bankovního účtu, fotografie původního kotle, revizní zpráva, pokud je SJM tak souhlas druhého z manželů)

– vše doporučeně odeslat na adresu kraje

Jak postupovat po realizaci tepelného čerpadla?

– doložit fotodokumentaci instalace tepelného čerpadla

– ekologicky zlikvidovat starý kotel (nechat potvrdit likvidaci na formulář)

– poté už jen administrativa z naší strany (uvedení TČ do provozu, certifikáty, výpisy o bankovních transakcích a platbě tepelného čerpadla)

Seznam SVT kódů (dle výrobce)