);

Please wait...

Revize plynu

Ostatní činnosti/Revize plynu

Od roku 2017 provádíme kromě montáží i revize a kontroly vyhrazených plynových zařízení.

Nebojte se na nás obrátit, pokud potřebujete:

– výchozí revizi

– provozní revizi

– tlakové zkoušky a určení úniků u plynových zařízení

– celkové zhodnocení zařízení z hlediska bezpečnosti, požární ochrany a provozní schopnosti

Provádíme opravy zjištěných závad a nedostatků.

ROZSAH OSVĚDČENÍ

F1 – domovní rozvody na plynná paliva (všechny rozvody pokud byly projektovány podle TPG704-01

G1– spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

G2– kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

Nezapomeňte, revize a zkoušky smí provádět pouze revizní technik, který má potřebný stupeň vzdělání a je prověřen k odborné způsobilosti v oblasti plynových zařízení, dále musí mít patřičné osvědčení vydané inspektorátem (TIČR), ve kterém je vyznačen druh a rozsah způsobilosti.