);

Please wait...

Betonová podlaha

Podlahové vytápění/Betonová podlaha

Zavlhlý cementový potěr (V případě zájmu o betonové podlahy je naše firma schopna tento produkt zajistit.)

– zavlhlá směs kameniva frakce 0,4mm a portlandského cementu (cementový potěr)

rozdíl proti  anhydritu – lze použít v místnostech s možným nárůstem vlhkosti (garáže, sklepy)

splňuje požadavky ČSN 744505 (Podlahy, společná ustanovení)

je určen pro vnitřní použití v obytných budovách, administrativních a obchodních centrech, dále v objektech občanské vybavenosti, jako jsou správní budovy, školy, nemocnice